compasiune

Un pas mai aproape de cei aflați în dificultate (Implementat)

Finanțator:
 • O.O.K. Fundation
Partenerii proiectului:
 1. Primăria Costești
Rolul organizației:
 1. Beneficiar de grant.
 2. Responsabil de implementare.
Perioada implementării:
2019
Locul implementării:
Satul Costești, Ialoveni

Scop

Îmbunătățirea calității vieții a 100 persoane aflate în dificultate.

Obiective:

 1. Extinderea și îmbunătățirea calității serviciilor sociale și accesul la ele a 60 bătrâni și 40 copii în situație de risc
 2. Consolidarea parteneriatului deja existent între AO Compasiune și Primăria Costești
 3. Sensibilizarea comunității privitor la soluționarea problemelor persoanelor aflate în dificultate

Activități:

 1. Efectuarea reparației curente a spațiului Cantinei Sociale
 2. Asigurarea unei funcționari eficiente a cantinei cu procurarea utilajului si echipamentului adaptat serviciului mobil al Cantinei Sociale
 3. Instruirea personalului cu tehnica securității privitor la exploatarea utilajului instalat în  Cantina Socială
 4. Identificarea unei persoane cu experiență în domeniul pregătirii bucatelor care va lucra ca bucătar la Cantină
 5. Asigurarea cu produse alimentare a Cantinei. Pregătirea a 100 mese pe zi cu meniul zilnic. Implicarea asistenților sociali în identificarea potențialilor beneficiari                                                                                                                                                                         Implicarea Primăriei  în acoperirea  cheltuielilor operaționale necesare
 6. Identificarea noilor surse de susținere a Cantinei Sociale
 7. Includerea copiilor defavorizați  în lista de acordare a ajutorului material unic, care se acordă o data în an familiilor  dezavantajate
 8. Mărirea numărului de bătrâni  care vor beneficia de ajutoare sociale în baza cererilor depuse de ei
 9. Informarea comunității despre implementarea proiectului dat. Publicarea materialelor informative despre proiect pe pagina asociației și a Primăriei Costești

Rezultatele proiectului

 • 100 persoane în dificultate dispun de condiții mai bune de trai
 • Servicii sociale îmbunătățite și 60 de bătrâni și 40 copii au acces la ele
 • Primăria satului interesată și implicată în implementarea proiectului
 • Comunitatea este informată despre proiect și cunoaște problemele persoanelor defavorizate
 • Un spațiu renovat și adaptat la nevoile  bătrânilor și copiilor defavorizați
 • Cantina socială mobilată și echipată oferă servicii de calitate în alimentația beneficiarilor
 • Personalul Cantinei cunoaște regulile de utilizare a echipamentului instalat
 • Bucătarul instruit oferă 100 mese pe zi beneficiarilor
Distribuie