compasiune

Despre

Viitorul lumii depinde și de tine!

Asociația Obștească „Compasiune” este o instituție neguvernamentală independentă, non-profit, neafiliată politic din satul Costești al raionului Ialoveni din Republica Moldova. Ideea fondării Asociației a apărut în primăvara anului 2000 din inițiativa localnicilor și adaptată nevoile și problemele cetățenilor din sat. În vara anului 2000, pe 5 iulie inițiativa a fost formalizată fiind obținut statutul de persoană juridică sub formă de asociație.

20
ani de experiență

59
proiecte

120
de voluntari

Misiunea Asociației Obștești „Compasiune”

A contribui la creșterea nivelului de trai și protecția persoanelor defavorizate prin sprijinirea proceselor democratice, crearea de parteneriate între reprezentanții sectorului neguvernamental și a instituțiilor de stat.

Viziunea

O societate tolerantă cu șanse și posibilități egale de afirmare, în care persoanele dezavantajate sunt integrate în societate, beneficiază de servicii accesibile și necesare, fiecare are condiții favorabile pentru dezvoltare.

Impactul

Nici o persoană aflată în dificultate rămasă în afara atenției comunității.

Valorile și principiile noastre

  • Respectarea drepturilor Omului
  • Egalitate de șanse pentru femei și bărbați la accesul serviciilor
  • Optimism, perseverență, cooperare și spirit inovator în lucrul echipei, implicarea activă beneficiarilor în activitatea beneficiarilor
  • Responsabilitatea pentru calitatea serviciilor acordate beneficiarilor
  • Transparența și încrederea în raport cu membrii organizației și beneficiarii săi
  • Profesionalism și competența membrilor echipei

Obiectivele Asociației Obștești „Compasiune”

1.

Acordarea de ajutor și servicii persoanelor în etate singure și bolnave, persoanelor cu dizabilități fizice și mintale, tinerilor victime a tuturor formelor de violență, șomeri și alte categorii de nevoiași

2.

Aplicarea măsurilor de protecție categoriilor defavorizate de populație stabilite de legislația Republicii Moldova și Convențiile ONU cu privire la Drepturile Omului și Drepturile Copilului

3.

Colaborarea cu toate ONG-rile pentru îmbunătățirea parteneriatelor locale și creșterea imaginii societății civile

4.

Acordarea ajutorului umanitar păturilor vulnerabile ale populației, centrului de bătrâni din satul Costești, caselor de copii, spitalelor precum și sinistraților care au suferit în urma calamităților naturale.

Structura

Asociației Obștești „Compasiune”

Adunarea Generală

Consiliul de Administrare

Departamentul
Alternative pentru
Tineri

Departamentul
Integrare Socială a
Copiilor

Președintele

Departamentul
Susținerea
Persoanelor în Etate

Departamentul
Dezvoltare
Social Economică