compasiune

Parteneriate locale în dezvoltarea programelor de resocializare și reintegrare socială a copiilor în conflict cu legea din raionul Ialoveni (În desfășurare)

Finanțator:
  • Fundația Konrad Adenauer în Republica Moldova din resursele oferite de uniunea Europeană și Ministerul Federal de Cooperare Economică și Dezvoltare al Germaniei
Partenerii proiectului:
  1. Primăria Costești
Rolul organizației:
  1. Beneficiar de grant
  2. Responsabil de implementare
Locul implementării:
satul Costești, Ialoveni

Scop

Consolidarea parteneriatelor locale în dezvoltarea programelor de resocializare și reintegrare socială a copiilor în conflict cu legea din raionul Ialoveni.

Obiective:

  1. „Fortificarea resurselor umane și instituționale în prevenirea și combaterea delicvenței juvenile din raionul Ialoveni” include activități de consolidare a capacităților asistenților sociali, psihologilor școlari, angajaților poliției, reprezentanților instituțiilor de învățământ general, prestatorilor de servicii sociale și educaționale din raionul Ialoveni
  2. „Dezvoltarea abilităților și competențelor parentale pentru prevenirea și combaterea comportamentelor deviante și delincvente a copiilor” include activități cu părinții copiilor cu comportamente devinate și în conflict cu legea
  3.  „Formarea deprinderilor de viață și dezvoltarea abilităților, capacităților și aptitudinilor copiilor în conflict cu legea prin implicarea în activități de socializare și profilaxia devierilor” prevede dezvoltarea unor activități de socializare și petrecere a timpului liber în baza unui program prestabilit și consultat cu copiii și specialiștii din comunitate

Rezultatele proiectului

  • În rezultatul implementării proiectului va fi redus cu minim 35% numărul minorilor implicați în acțiuni infracționale din raionul Ialoveni, vor fi consolidate competențele a peste 60 de specialiști comunitari (asistenți sociali comunitari, psihologi, polițiști, directori-adjuncți educație) prin implicarea în instruiri și activități practice
  • Implicarea a 30 de părinți a minorilor cu comportamente deviante din satul Costești și a copiilor acestora prin programe de resocializare și reintegrare (educație non-formală, activități de dezvoltare fizică, jocuri interactive, concursuri, etc.
  • Un rezultat important al proiectului va fi consolidarea mecanismului de cooperarea a serviciilor comunitare prin îmbunătățirea relațiilor dintre sectoare, care va contribui la dezvoltarea comunitară bazată pe rezultatele obținute în prevenirea delicvenței juvenile
Distribuie