compasiune

Sistemul de apă potabilă și canalizare în satul Costești (Implementat)

Finanțator:
 • Consiliul Mondial al Bisericilor din Europa de Est
Partenerii proiectului:
 1. Primăria satului Costești
Rolul organizației:
 1. Beneficiar de grant
 2. Responsabil de implementare
Perioada implementării:
Martie-decembrie, 2007
Locul implementării:
satul Costești, Ialoveni

Scop

A contribui la reducerea sărăciei prin îmbunătățirea accesului populației la apa potabilă și sistemul sanitar.

Obiective

 1. A construi sistemul de apă potabilă și conectarea gospodăriilor din sectorul Movila din satul Costești
 2. A îmbunătăți condițiile de trai a 40 familii sărace prin deservirea gratuită cu apă potabilă și canalizare

Activități

 1. Anunțarea tenderului și contractarea agentului economic care va efectua lucrările
 2. Reabilitarea a două fântâni arteziene din sectorul numărul 9 al satului Costești
 3. Procurarea și instalarea pompei de apă la arteziană Nr.4 din Costești
 4. Conectarea gospodăriilor individuale la sistemul de apă potabilă și asigurarea gratuită a familiilor sărace din sectorul Poiana a satului Costești
 5. Conectarea a doua grădinițe de copii și școala nr.2 la sistemul de apă

Rezultatele proiectului

 • 355 familii sunt conectate la apă și canalizare
 • O fântână arteziană construită și doua fântâni reparate
 • Doua grădinițe și o școală sunt asigurate cu apă și canalizare
 • 40 familii nevoiașe dispun de condiții mai bune de trai
 • Satul Costești dispune de sistem de aprovizionare cu apă și canalizare
 • O campanie de informare privitor la protecția apei potabile și mediului înconjurător
Distribuie