compasiune

Persoanelor în etate-atenție și sprijin (Implementat)

Finanțator:
 • Asociația Janivo
Partenerii proiectului:
 1. Primăria satului Costești
Rolul organizației:
 1. Beneficiar de grant
 2. Responsabil de implementare
Perioada implementării:
2009 - 2011
Locul implementării:
Satul Costești, Ialoveni

Scop

A contribui la ameliorarea sănătății și ridicarea nivelului de trai a 30 persoane în etate și familiilor lor din satul Costești.

Obiective:

 1. Crearea unui model comunitar de recuperare și reintegrare socială 30 persoane în etate cu probleme sociale și de sănătate din satul Costești
 2. Sporirea șanselor de a întări încrederea în forțele proprii și de a îmbunătăți condițiile de trai prin angajare și autoajutorare a 30 bătrâni
 3. Dezvoltarea posibilităților de autoajutorare și implicare a persoanelor în etate în munca de voluntariat

Activități:

 1. Organizarea întrevederilor interpersonale cu autoritățile locale și regionale cu privire la problemele cu care se confruntă bătrânii cu scopul de a genera discuții
 2. Organizarea unei mese rotunde cu participarea experților și patronilor publici care vor elabora planuri, propuneri de perspectiva și sugestii de protecție și promovare, reabilitare și prevenire
 3. Lucrări de construcție a blocului pentru Centrul de bătrâni, adaptarea spațiului la nevoile individuale a beneficiarilor
 4. Formarea echipei de specialiști și încheierea contractelor de muncă
 5. Procurarea echipamentului agricol, elaborarea planului de acțiuni și pregătirea terenului pentru lucrările agricole
 6. Pregătirea beneficiarilor de aplicare a cunoștințelor obținute pe terenul de pământ oferit.
 7. Pregătirea echipamentului necesar și dotarea centrului cu echipament și mobilier necesar
 8. Formarea Clubului persoanelor în etate
 9. Formarea ansamblului artistic al persoanelor în etate ”Căruța”
 10. Desfășurarea unei campanii de informare privind susținerea și protecția persoanelor în etate
 11. Organizarea a trei seminare referitor la instruirea asistenților sociali, asistenților medicali și psihologilor în domeniul persoanelor în etate
 12. Elaborarea materialelor informative (pliante) privitor la tematica persoanelor în etate
 13. Crearea unui panou cu tematica îmbătrânirii active

Rezultatele proiectului

 • 70 persoane în etate dispun de condiții îmbunătățite de viață
 • Cantina socială și Clubul persoanelor în etate – doua servicii sociale care oferă bătrânilor oportunități de combatere a singurătății, participare și organizare a activităților culturale și a timpului lor liber
 • Implicare substanțială a APL în soluționarea problemelor persoanelor în etate
 • Comunitatea sensibilizată și implicată în soluționarea problemelor bătrânilor
 • Număr sporit de persoane în etate interesate de a participa în activitățile proiectului
 • Cu 20% a crescut numărul voluntarilor în rândurile persoanelor în etate
Distribuie