compasiune

Oportunități reale de integrare socială a tinerilor ex-instituționalizați din satul Costești (Implementat)

Finanțator:
 • Asociația Amici dei Bambini
Partenerii proiectului:
 1. Direcția Asistență socială și protecție a familiei Ialoveni
Rolul organizației:
 1. Beneficiar de grant
 2. Responsabil de implementare
Perioada implementării:
2011 - 2012
Locul implementării:
Satul Costești, Ialoveni

Scop

Creșterea șanselor de integrare socială și profesională a absolvenților instituțiilor rezidențiale din satul Costești.

Obiective:

 1. Sporirea nivelului de educație profesională și dezvoltarea deprinderilor de muncă a tinerilor absolvenți din instituțiile rezidențiale
 2. Asigurarea unei surse de venit și organizarea vieții personale  a tinerilor ex-instituționalizați din Costești

Activități:

 1. Achiziționarea utilajului și instrumentelor necesare dotării atelierului de lemnărie
 2. Contractarea trainerului și elaborarea programului de studii
 3. Organizarea grupelor de studenți și desfășurarea cursurilor de lemnărie.
 4. Organizarea asistenței psihologice a beneficiarilor
 5. Conlucrarea cu agenții economici locali privitor la organizarea practicii de lucru și angajarea tinerilor absolvenți în câmpul muncii

Rezultatele proiectului

 • APL cunosc problemele tinerilor și aplică politicile de tineret în practică
 • 40 tineri absolvenți ex-instituționalizați au cunoștințe și deprinderi practice în prelucrarea lemnului și realizarea obiectelor din lemn confecționate de ei
 • 40 tineri  ex-instituționalizați își cunosc drepturile și sânt în căutarea unui loc de muncă stabil și atractiv
Distribuie