compasiune

Noi șanse de afirmare și reintegrare în comunitate pentru femeile tinere în situație de risc (Implementat)

Finanțator:
 • Fundația Smith Hille, Germania
Rolul organizației:
 1. Beneficiar de grant
 2. Responsabil de implementare
Perioada implementării:
2007 - 2008
Locul implementării:
satul Costești, Ialoveni

Scop

Reintegrarea socio-profesională a femeilor – victime a diverselor forme de violență din Costești.

Obiective:

 1. Noi oportunități de integrare socială a tinerilor femei victime a violenței din Costești
 2. Capacitarea tinerilor femei în crearea posibilităților de auto angajare, autoajutorare și reprofilare

Activități:

 1. Crearea a patru spații cu condiții adaptate la condițiile de formare în domeniul cusătoriei, chelner-bucătar, frizerie și croșetare și împletit
 2. Asigurarea atelierelor de lucru cu mijloace și materiale necesare
 3. Coordonarea cu Direcția Asistență socială și Primărie referitor la identificarea beneficiarilor și formarea grupelor pentru instruire
 4. Consilierea socio-profesională a beneficiarilor
 5. Acordarea asistenței juridice după necesitate
 6. Organizarea unui seminar referitor la promovarea și informarea comunității despre proiect și rezultatele lui

Rezultatele proiectului

 • Femeile în situație de risc din Costești dispun de posibilități de auto angajare, ajutorare și reprofilare
 • 60 femei tinere-victime a diferitor forme de violență au susținut cursul de instruire în domeniul frizeriei, chelner-bucătar, cusătorie și broderie-croșetare
 • 11 femei angajate cu contract de muncă
 • 7 mici afaceri create
 • 18 femei reprofilate
 • 12 femei angajate sezonieri
 • Scăderea numărului de femei dornice de a munci la negru ilegal peste hotare.
Distribuie