compasiune

Încurajarea incluziunii sociale a tinerilor din Costești (Implementat)

Finanțator:
 • Fundația JANIVO
Partenerii proiectului:
 1. Secția Cultură și sport Ialoveni
Rolul organizației:
 1. Beneficiar de grant
 2. Responsabil de implementare
Perioada implementării:
2006
Locul implementării:
Satul Costești, Ialoveni

Scop

Prevenirea excluderii sociale a tinerilor  prin promovarea modului sănătos de viață.

Obiective

 1. Crearea unui mediu sigur de dezvoltare armonioasă și fortificarea modului sănătos de viață
 2. Promovarea modelelor reușite de prevenire a comportamentelor riscante (droguri, prostituție, alcoolism, trafic, BST, ș.a.)

Activități

 1. Renovarea și dotarea cu echipament sportiv a sălii de sport din satul Costești
 2. Conectarea Centrului sportiv la sistemul de canalizare și apă potabilă
 3. Procurarea mobilierului și montarea lui în sala de sport
 4. Contractarea și angajarea antrenorului, elaborarea planului de activitate
 5. Testarea tinerilor cu dizabilități și elaborarea planurilor individuale pentru acestea
 6. Organizarea concursului cultural sportiv cu participarea părinților: ”Mama, tata și eu”

Rezultatele proiectului

 • Satul Costești dispune de un Centru cultural sportiv dotat și amenajat
 • Tinerii cu dizabilități participă la activitățile clubului și au posibilitate sa-și organizeze util și interesant timpul liber
 • Cu 15% sa redus numărul utilizatorilor de droguri
 • A crescut cu 20% frecvența adolescenților la orele de studii
 • 16 copii ai străzii sânt implicați în activități sportive a centrului sportiv
Distribuie