compasiune

Extinderea accesului la informație în localitățile rurale (Implementat)

Finanțator:
 • Fundația Soros Moldova
Partenerii proiectului:
 1. Biblioteca Publică Costești
 2. Primăria Costești
Rolul organizației:
 1. Beneficiar de grant
 2. Responsabil de implementare
Perioada implementării:
2. 2003 -2004
Locul implementării:
Biblioteca Publică Costești

Scop

Îmbunătățirea și extinderea serviciilor de informare pentru diferite categorii de beneficiari ai bibliotecii publice Costești.

Obiective:

 1. Asigurarea accesului rapid și eficient ai utilizatorilor la resursele informaționale
 2. Susținerea procesului de informare și cunoaștere a utilizatorilor de informație

Activități:

 1. Achiziția echipamentului electronic și instalarea lui
 2. Conectarea la internet a bibliotecii și alte surse de informare
 3. Dotarea cu mobilier corespunzător al bibliotecii.
 4. Contractarea și angajarea unui programator
 5. Formarea Centrului de Instruire și acces la informare în cadrul bibliotecii publice Costești

Organizarea cursurilor de instruire la calculator cu formarea grupelor și orarului zilnic de activitate

Rezultatele proiectului

 • Biblioteca oferă servicii de calitate și asigurate.
 • Utilizatorul de informație beneficiază de rețele de socializare și rețeaua de internet
 • Programatorul acordă sprijin în căutarea informației necesare
 • Biblioteca este conectata la fondul de carte națională
 • 4 grupe de persoane angajate au fost instruite și calificate
Distribuie