compasiune

Crearea serviciilor sociale de calitate pentru reintegrarea copiilor cu nevoi speciale din comunitate (Implementat)

Finanțator:
 • Fondul de Investiții sociale din Moldova
Partenerii proiectului:
 1. Primăria Costești
 2. Consiliu raional Ialoveni
Rolul organizației:
 1. Beneficiar de grant
 2. Responsabil de implementare
Perioada implementării:
2004-2006
Locul implementării:
Satul Costești, Ialoveni

Scop

Îmbunătățirea calității vieții copiilor cu nevoi speciale din satul Costești și a familiilor lor.

Obiective:

 1. Creșterea nivelului de socializare și abandonarea stării de izolare a copiilor cu nevoi speciale și părinților lor
 2. Mobilizarea comunității și a factorilor de decizii în implementarea politicilor sociale și schimbarea condițiilor de trai a copiilor cu nevoi speciale
 3. Familiarizarea comunității despre copiii cu nevoi speciale și problemele cu care se confrunta ei și familiile lor

Activități:

 1. Achiziționarea echipamentului și mobilierului pentru dotarea unui spațiu prietenos copiilor și părinților lor
 2. Crearea Centrului de zi pentru copii cu nevoi speciale ”Curaj”, asigurarea lui cu materiale didactice necesare procesului de educație, dezvoltare și comunicare
 3. Crearea unei echipe multidisciplinare de specialiști cu implicarea părinților în procesul de educație
 4. Consolidarea parteneriatului deja existent între APL, ONG și alți actori sociali cu participarea directă la implementarea proiectului
 5. Capacitarea resurselor umane privitor la reintegrarea sociala a copiilor cu nevoi speciale și respectarea drepturilor lor
 6. Organizarea unei vizite de lucru pentru schimb de experiență a specialiștilor în Lituania
 7. Masa rotundă cu actori comunitari privitor la contribuția financiară și materiala a agenților economici din localitate
 8. Desfășurarea  unui seminar cu participarea membrilor comunității, părinți și factori de decizie privind problemele copiilor cu nevoi speciale din satul Costești

Rezultatele proiectului

 • 75 copii din satul Costești beneficiază de servicii sociale, de sănătate și educație
 • Satul Costești dispune de un serviciu social adaptat la nevoile individuale ale copiilor cu nevoi speciale și părinții lor
 • 18 copii cu nevoi speciale sânt școlarizați
 • Părinții copiilor cu dizabilități severe sunt integrați în comunitate, participă la activitățile social culturale, la procesul de luare a deciziilor privitor la implementarea politicilor sociale în societate
 • 75 copii cu probleme sociale și de sănătate dispun de oportunități de reintegrare socioprofesionale
 • 75 copii și părinții lor își cunosc drepturile și obligațiunile de cetățean
Distribuie