compasiune

Coordonarea resurselor locale în lucru de reducere a cazurilor de violență domestică în satele Costești, Molești și Hansca (Implementat)

Finanțator:
 • IREX Moldova
Partenerii proiectului:
 1. Direcția Asistență Socială Ialoveni
 2. Primăria Costești
Rolul organizației:
 1. Beneficiar de grant
 2. Responsabil de implementare
Perioada implementării:
01-30.12.2008
Locul implementării:
satul Costești, Ialoveni

Scop

Reducerea și/sau prevenirea violenței pe criterii de gen în comunitățile din Moldova, inclusiv regiunea transnistreană.

Obiective:

 1. Stabilirea unui mecanism de coordonare acceptat între membrii echipei multe-disciplinare la nivel local.
 2. Sporirea conștiinței populației despre violența bazată pe gen și promovarea a zero toleranță a tuturor formelor de violență.

Activități:

 1. Formarea comisiei multisectoriale de coordonare a lucrului împotriva violenței domestice în fiecare trei sate: Costești, Molești și Hansca
 2. Editarea și diseminarea a 500 postere și 1000 pliante
 3. Organizarea a 10 seminare cu tematică anti violenta.
 4. Asistență socială și suport juridic pentru 45 victime a diverselor forme a violenței
 5. Contractarea trainerilor și elaborarea planurilor de lucru
 6. Formarea a 3 grupe de beneficiari pentru instruire și asigurarea lor cu rechizite de birou
 7. Publicarea a doua materiale informative despre implementarea proiectului în ziarul raional ”Ora locală”

Rezultatele proiectului

 • Echipa de implementare eficient și activ implementează proiectul
 • Apărarea drepturilor victimelor este asigurată
 • 25% din agresor răspund în fața legii
 • 65% din locuitorii satelor Costești, Molești și Hansca sunt informați despre problemele și nevoile victimelor violenței
 • 500 membri a comunităților au cunoștințe despre formele violenței și consecințele ei. Cunosc instrumentele legale și utilizarea lor în scopul prevenirii violenței și apărării victimelor
Distribuie