compasiune

Centrul de zi prietenos persoanelor în dificultate (Implementat)

Finanțator:
 • Clubul Internațional al Femeilor din Moldova
Partenerii proiectului:
 1. Primăria Costești
Rolul organizației:
 1. Beneficiar de grant
 2. Responsabil de implementare
Perioada implementării:
2019 - 2020
Locul implementării:
Satul Costești, Ialoveni

Scop

Facilitarea incluziunii sociale a 20 bătrâni și 25 copii în situații de risc și îmbunătățirea calității vieții lor.

Obiective:

 1. Crearea condițiilor de reintegrare și dezvoltare a 20 persoane în etate și 25 copii în situații de risc
 2. Îmbunătățirea condițiilor de viață a copiilor în situație de risc, facilitarea accesului la programe de prevenire și combatere a fenomenelor de risc
 3. Creșterea voluntariatului în rândul persoanelor în etate și copii

Activități:

 1. Renovarea spațiului și crearea condițiilor de activitate social educativă
 2. Desfășurarea activităților de pregătire a temelor zilnice
 3. Reluarea activității cercului de chitariști.
 4. Cercul de desen și pictură
 5. Organizarea timpului liber: jocuri de masa, televizorul
 6. Organizarea distribuirii prânzului cald
 7. Distribuire mesei la domiciliu bătrânilor de către voluntari
 8. Organizarea sesiunilor practice și antrenarea voluntarilor în acțiuni de ajutorare
 9. Organizarea ”Zilei ușilor deschise”

Rezultatele proiectului

 • Schimbarea a 5 geamuri și ușa de la intrarea în spațiul renovat
 • Sălile de clasă de studii și activitate educativă renovate și adaptate la nevoile beneficiarilor
 • Echipa de șah instruită și pregătită de participare la competițiile locale și raionale
 • APL interesată în crearea posibilităților de integrare a persoanelor cu probleme sociale și de sănătate
 • Mai puține cazuri de absență sau abandon școlar
 • Mai puține cazuri de îmbolnăviri în rândul persoanelor în etate
 • Partenerii proiectului sânt deschiși să colaboreze  și să susțină activități pentru susținerea celor nevoiași
Distribuie