compasiune

Ziua Internațională a Drepturilor Omului

Întreaga lume marchează, pe data de 10 decembrie, Ziua Internațională a Drepturilor Omului, zi în care, în 1948, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat Declarația Universală a Drepturilor Omului. Data a fost aleasă pentru a onora adoptarea și proclamarea de către Adunarea Generală a ONU, la 10 decembrie 1948, a Declarației Universale a Drepturilor Omului (DUDO), prima exprimare globală a drepturilor omului și una dintre primele realizări majore a noii organizații a Națiunilor Unite. Instituirea oficială a Zilei Drepturilor Omului a avut loc în plenara 317 a Adunării Generale, la 4 decembrie 1950, când Adunarea Generală a declarat Rezoluția 423 (V), prin care invita toate statele membre, precum și orice alte organizații interesate să sărbătorească ziua așa cum consideră că este potrivit.

Documentul stipulează faptul că toți oamenii s-au născut cu drepturi egale și inalienabile și cu libertăți fundamentale și ne garantează drepturile fără distincție de naționalitate, loc de reședință, sex, origine națională sau etnică, religie, limbă sau orice alt statut.
În această zi ne propunem să reiterăm necesitatea de a lupta împotriva oricărei forme de abuz, discriminare sau atentat la drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului. Este de datoria noastră să conștientizăm amploarea acestui fenomen și, acolo unde este posibil, să ne implicăm pentru a-l combate.Declarația a fost elaborată de reprezentanți ai tuturor regiunilor și tradițiilor juridice. De atunci a servit ca bază pentru un sistem extins de protecție a drepturilor omului, care se concentrează astăzi și asupra grupurilor vulnerabile, cum ar fi persoanele cu dizabilități, popoarele indigene și migranții.

Asociația Obștească Compasiune a fost fondată în anul 2000, iar la baza activității acesteia a stat întotdeauna respectarea drepturilor omului, prin crearea programelor de susținere a persoanelor vulnerabile. După 20 de ani de activitate, organizația noastră rămâne ferm convinsă că principiul respectării drepturilor omului este pilonul de bază a unei societăți dezvoltate și ne exprimăm speranța că zilnic prin activitatea AO Compasiune vom contribui la acest principiu.

Distribuie