compasiune

Psihologii școlari și cadrele didactice de sprijin învață despre prevenirea delicvenței juvenile

Marți, 10 noiembrie 2020, Asociația Obștească Compasiune a dat start celei de a doilea runde de instruiri privind prevenirea și combaterea delicvenței juvenile din raionul Ialoveni, cu psihologii școlai și cadrele didactice de sprijin. Evenimentul are loc în cadrul proiectului regional ,,Parteneriate locale în dezvoltarea programelor de resocializare și reintegrare socială a copiilor în conflict cu legea din raionul Ialoveni”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundatia Konrad Adenauer Republica Moldova prin intermediul Programului de granturi Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova.

Astfel, 17 specialiști care lucrează direct cu copiii din raionul Ialoveni cu comportament deviant sânt instruiți activ despre inițierea în principiile care guvernează interesul superior al copilului, standarde naționale și internaționale privind copiii devianți sub vârsta răspunderii penale, stereotipuri, prejudecată, stigma, discriminare și alte subiecte relevante. Instruirea este susținută de trainer jurist și un trainer psiholog, în vederea abordării subiectul atît pe filiera legală în lucru cu minorii, dar și cea umană.

Informăm că acest proiect regional a dat start la inițiativa partenerilor Primăria Costești și Consiliul raional Ialoveni

#dezvoltmd#EuropeanUnion#CivilSociety#Compasiune

Distribuie