compasiune

Proiectul ”Servicii socio-medicale de calitate pentru persoane aflate în dificultate” s-a încheiat cu succes

Proiectul ”Servicii socio-medicale de calitate pentru persoane aflate în dificultate” s-a finalizat cu succes în luna septembrie, 2020 și a fost susținut financiar de către asociația ”Prohumanitate”.

Prin desfășurarea activităților prevăzute în planul de acțiuni al proiectului dat s-au soluționat problemele care creau dificultăți în procesul de activitate a Centrului comunitar de asistență socială pentru persoane aflate în dificultate „Speranța”. Schimbările produse în rezultatul implementării proiectului au contribuit enorm la îmbunătățirea condițiilor de activitate, calitatea serviciilor oferite de Centrul comunitar, cât și la menținerea sănătății persoanelor în etate, care constituie grupul țintă al proiectului.

Lucrările de reparație efectuate în baza devizului de cheltuieli aprobat de finanțator au permis extinderea spațiului pentru serviciul de plasament in Centrul „Speranța” cu transferarea sălii de bucătărie și renovarea spațiului prevăzut, îmbunătățind condițiile de lucru și lărgirea spațiului necesar pentru pregătirea hranei. După transferarea bucătăriei, sala este completată cu încă trei paturi, mărind astfel numărul de locuri pentru potențialii beneficiari ai serviciului de plasament.

Deși nu a fost prevăzut în proiect efectuarea reparației în holul centrului, echipa de implementare în urma negocierilor cu antreprenorul au convenit sa se efectueze si aceste lucrări. Luând în considerație, că Asociația Obștească „Compasiune” a beneficiat de un lot de ajutoare cu materiale de construcție cu care au fost efectuate lucrările de finisare a pereților, reparația coridorului a fost posibilă și efectuată. Vopsirea tavanului și a pereților, instalarea a două prize și un întrerupător, schimbarea plafoanelor au fost efectuate de antreprenor fără a majora suma contractată. Munca desfășurată este rezultatul așteptat al proiectului.

Informăm că perioada de implementare a proiectului a coincis cu perioada de carantină produsă de pandemia Covid19, însă lucrările de reparație s-au desfășurat cu respectarea condițiilor de protecție, în timpul prevăzut conform devizului de cheltuieli semnat.

Distribuie