compasiune

Programul „Dezvoltarea socială a copiilor”

Obiectivele programului sunt:

  • Diminuarea nivelului de delicvență juvenilă în raionul Ialoveni prin oferirea serviciului de zi pentru copiii în situații de risc și serviciul de cantină sau ajutor social
  • Dezvoltarea profesională continuă a persoanelor din domeniul social-educațional
  • Promovarea educației civice și morale în rândul cetățenilor din raionul Ialoveni
  • Diminuarea și lichidarea deficiențelor în sistemul educațional și de instruire, prin acumularea noilor cunoștințe care vor contribui la formarea și perfecționarea profesională, dar și la re-profesionalizare în vederea integrării active și adaptării la cerințele unei societăți în continuă transformare

Programul organizației ”Compasiune” presupune elaborarea și pilotarea metodologiilor de educație incluzivă în școli și grădinițe la nivel raional prin:

  • Dezvoltarea și capacitarea echipelor multidisciplinare, a cadrelor didactice de sprijin și a cadrelor didactice de la clasă în educația incluzivă și anume în următoarele domenii: evaluarea necesităților educaționale ale elevilor cu necesități educaționale speciale, dezvoltarea și implementarea Planurilor Educaționale Individuale (PEI), implicarea părinților copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) în implementarea și monitorizarea PEI, dezvoltarea curriculum-urilor în funcție de PEI, evaluarea cunoștințelor elevilor cu CES
  • Planificarea și dezvoltarea serviciilor educaționale de suport în funcție de nevoile educaționale ale elevilor (cadre didactice de sprijin, centre de resurse pentru educația incluzivă etc.)
  • Pregătirea mediului în școli și grădinițe, precum și în comunități, pentru incluziunea educațională a copiilor cu CES
  • Asistență copiilor cu necesități educaționale speciale și familiilor lor în incluziunea educațională, în special a copiilor cu comportament delicvent
  • Promovarea educației incluzive la nivel național și local prin împărtășirea bunelor practici și a lecțiilor învățate
Distribuie