compasiune

Programul „Dezvoltarea oportunităților pentru tineri”

Obiectivele programului:

  • Serviciul Instruire la locul de muncă
  • Serviciul Dezvoltare personală și consiliere vocațională
  • Serviciul Cantina de ajutor social

Ținând cont de situația actuală, pentru următorii 3 ani (2020 – 2023) vor fi abordate următoarele priorități strategice:

  • Dezvoltarea unui spectru de servicii integrate de incluziune socio-profesională a tinerilor defavorizați, în special cu dizabilități.
  • Sporirea participării tinerilor la dezvoltarea comunității.
  • Implicarea și susținerea activității platformei pentru promovarea antreprenorialului social.
  • Consolidarea capacităților organizaționale și instituționale.
Distribuie