compasiune

Programul „Dezvoltare economică locală și sporirea vizibilității societății civile din raionul Ialoveni”

Obiectivele programului sunt:

 • Revigorarea spațiului rural prin sprijinirea dezvoltării, creării și diversificării activităților economice
 • Dezvoltarea acțiunilor și proiectelor de îmbunătățire a calității serviciilor de utilități publice și creșterea nivelului de confort a cetățenilor în colaborare cu administrația publică locală
 • Creșterea vizibilității imaginii ”Compasiune” în societate pe plan local, regional și internațional și asigurarea durabilității financiare organizaționale.

Scopul programului este de a consolida eforturile convergente ale businessului mic și mijlociu din raionul Ialoveni în vederea reprezentării și protejării efective a intereselor mediului privat de afaceri în dialogul lor cu puterea de stat și autoritățile publice de orice nivel. Programul urmărește să întărească capacitatea instituțională și performanțele profesionale ale asociațiilor de business existente în satele raionului Ialoveni. O componentă importantă a eforturilor preconizate în cadrul acestui program se referă la evaluarea necesităților mediului de afaceri local, sistemul de reprezentare al intereselor antreprenoriale și sistemul de relații întreținut în acest moment între diversele autorități publice, ong-uri și business.

Acțiunile care se întreprind pentru realizarea obiectivelor sunt:

 • Acțiuni de dezvoltare a parteneriatelor publice-private în vederea creării locurilor de muncă
 • Acțiuni și proiecte de îmbunătățire a calității serviciilor de utilității publice precum construire de apeduct, locuințe sociale, rețele de canalizare
 • Acțiuni de instruire privind dezvoltarea unei afaceri, promovarea acesteia și aplicarea la programe de finanțare
 • Instruiri pentru tineri privind re-calificare pe piața muncii și colaborarea cu APL
 • Promovarea imaginii ”Compasiune” prin publicarea broșurilor, prospectelor și pliantelor, materialelor de la conferințe despre activitățile acordate. În acest fel va fi informat publicul larg despre existența și spectrul serviciilor acordate de către ”Compasiune”.
 • Dezvoltarea și menținerea paginii a organizației, care va fi întreținută și actualizată în permanență cu informații referitor la activitatea ”Compasiune”
 • Scriere de proiecte și căutarea sponsorilor noi
 • Scrierea demersurilor către autoritățile locale și companiilor de business în vederea acordării suportului material
 • Promovarea direcționării 2%
Distribuie