compasiune

Programul „Ajutorarea și susținerea persoanelor în etate”

Obiectivele programului sunt:

 • Îmbunătățirea nivelului de informare a populației despre acordarea serviciilor socio-medicale de către AO Compasiune în raionul Ialoveni
 • Extinderea accesului la serviciile socio-medicale calitative pentru persoanele în etate din raionul Ialoveni
 • Instruirea și antrenarea voluntarilor în domeniul serviciilor sociale și de îngrijire la domiciliu
 • Îmbunătățirea și dezvoltarea nivelului profesional a personalului medical și social

Prioritățile programului sunt: Asigurarea accesului persoanelor în etate la serviciile socio-medicale calitative și introducerea și aplicarea standardelor european ale serviciilor de îngrijire a persoanelor în etate.

Acțiunile care se implementează în vederea asigurări implementării programului sunt:

 • Identificarea surselor eficiente de informare și informarea a populației raionului Ialoveni despre posibilitatea acordării serviciilor medicale de către AO Compasiune
 • Organizarea de campanii de informare prin diverse mijloace de promovare
 • Informarea bătrânilor despre servicii de calitate și socializare lor prin organizare de seminare, lecții deschise, training-uri
 • Colaborarea cu APL pentru informarea populației raionului Ialoveni despre serviciile socio-medicale calitative
 • Identificarea fondurilor necesare pentru oferirea serviciilor socio-medicale calitative la domiciliu pentru persoanele în etate
 • Informarea despre necesitatea serviciilor medicale calitative cu scopul ultim de extindere
 • Susținerea instruirii personalului în domeniul serviciilor sociale
 • Colaborarea cu rețeaua ”Home Care” și organizații în domeniul asistentei socio-medicale pentru participarea la conferințe și diverse instruiri
 • Căutarea de suport financiar cu scopul antrenării personalului
 • Parteneriate cu organizații de tineret pentru a sensibiliza generația tânără
 • Oferirea de materiale informative pentru atragerea voluntarilor
 • Evaluarea participării voluntarilor în domeniul serviciilor sociale și de îngrijire pentru încurajarea voluntariatului în general
 • Publicarea a diferitor articole în mass-media, TV-interviuri, referitor la standardele de îngrijire aplicate în organizația Compasiune
 • Invitarea organizațiilor ce prestează servicii de îngrijire, organizarea întrunirilor
 • Organizarea ”Zilei Ușilor deschise” pentru toți interesați de serviciile socio-medicale
 • Elaborarea materialelor promoționale (broșuri, buletine informative, site)
 • Elaborarea rapoartelor anuale, referitor la rezultatele obținute în domeniul aplicării standardelor europene de îngrijire a persoanelor în etate
 • Stagii și schimb de experiență. Pentru coordonatori, membrii echipelor multidisciplinare din organizațiile ce prestează servicii de îngrijiri comunitare și la domiciliu
 • Organizarea Zilelor ușilor deschise pentru a facilita schimbul de informare dintre Organizațiile ce prestează servicii de îngrijire
 • Oferirea asistenței consultative în vederea consolidării capacităților profesionale ale organizațiilor ce prestează servicii de îngrijire
 • Organizarea conferințelor și expozițiilor, la care se va face prezentarea realizărilor și a bunelor practici obținute de către AO Compasiune pe parcursul activităților sale
Distribuie