compasiune

Instruire online ”Managementul Ciclului de Proiect”

În perioada 6-8 iulie 2021, Ascoiația Obștească Compasiune beneficiază de oportunitatea de a participa online la instruire despre ”Managementul ciclului de Proiect”.

La instruire participă Elena Mereacre, președintele AO Compasiune care reactualizează informațiile despre elaborarea proiectului: Introducere. Identificarea problemelor cheie și prioritizarea acestora. ·Obiectivele proiectului și analiza strategiei: corelarea evaluării nevoilor cu identificarea proiectului. Analiza strategiei de proiect. Cadrul logic al proiectului: Logica intervenţiei, indicatori şi surse de verificare, presupoziţii. Indicatori de monitorizare și evaluare. Planificarea activităților de monitorizare. Implementarea proiectului: Raportarea. Cerințele donatorului. Tipuri de rapoarte. ș.a.

Evenimentul este desfășurat în cadrul programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, unde și AO Compasiune este beneficiar al proiectului.

Distribuie