compasiune

Eveniment de instruire și mentorat pentru ong-urile din raionul Ialoveni

Sesiunea de informare pentru Platforma de dialog a organizațiilor societății civile și autorităților publice locale din raionul Ialoveni cu participarea A.O. Compasiune a avut loc în data de 31 martie 2021, în regim online.

Membrii Platformei de dialog a organizațiilor societății civile din raionul Ialoveni, constituită recent sub auspiciile proiectului „OSC și APL – parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive”, au beneficiat de asistență și mentorat și instruire axată pe modalitățile în care ONG-urile se pot constitui și afirma în calitate de actori activi în viața comunitară în contextul prevederilor Legii Nr. 86 din 11-06-2020 cu privire la organizațiile necomerciale.Proiectul „OSC și APL – parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive” este realizat de Asociația Institutum Virtutes Civilis, în cadrul Programului de grant Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană (European Union in the Republic of Moldova) și Fundatia Konrad Adenauer Republica Moldova (KAS).
Instruirea online pentru organizațiile necomerciale, grupurile de inițiativă locale, asociațiile de băștinași care fac parte din Platforma de dialog a organizațiilor societății civile și autorităților publice locale din raionul Ialoveni a inclus trei module și a abordat subiecte precum: consolidarea capacităților organizațiilor necomerciale din raionul Ialoveni pentru a fi actori activi în societate și definirea organizațiilor necomerciale prin prisma Legii Nr. 86/2020; structura organizațiilor necomerciale și particularități pentru diferite tipuri de organizații necomerciale; elementele de bună guvernare și atribuțiile organelor de conducere, executive și de control ale organizațiilor necomerciale. La instruire a participat președintele organizației, @Elena Mereacre. Astfel A.O. Compasiune a recepțioanat informații, instruire, consultanță, astfel încât politici publice locale să fie elaborate și realizate într-un mod participativ și incluziv și să producă un puternic impact pozitiv asupra diferitelor grupuri de cetățeni din raionul Ialoveni.#dezvoltmd #EuropanUnion #CivilSociety

Distribuie