compasiune

Directorii adjuncți din raionul Ialoveni au preluat competențe legale despre prevenirea delicvenței juvenile

Vineri, 13 noiembrie 2020, 15 directori adjncți în domeniul educației din instituțiile de învățământ ai raionului Ialoveni au participat la o instruire intensivă despre aspectele legale ale delicvenței juvenile.

Astfel, trainerul Ceslav Panico de la Institutul de Reforme Penale a adus pe masa de discuții problemele și cazurile copiilor cu comportament delicvent din raion, situații exact și cum școala este responsabilă în prevenirea anumitor situații, modalitățile de lucru cu echipa multidisciplinară, copiii în conflict cu legea penală, standarde care guvernează lucru cu și pentru copiii în conflict cu legea penală, Prezentarea mecanismului intersectorial de lucru cu copiii în conflict cu legea și copiii sub vârsta răspunderii penale din alte raioane. O sesiune separată pentru directorii adjuncți a fost despre prezentarea mecanismului intersectorial de lucru cu copiii în conflict cu legea și copiii sub vârsta răspunderii penale din alte raioane ca model de bună practică și pentru satele din raionul Ialoveni.

La finalul seminarului participanții au identificat soluțiil la nivel local privind consolidarea coordonării și colaborării dintre profesioniștii în lucru cu și pentru copiii în conflict cu legea și celor sub vârsta răspunderii penale și au primit diplome de participare din partea Asociației Obștești Compasiune.

Informăm că evenimentul are loc în cadrul proiectului regional ,,Parteneriate locale în dezvoltarea programelor de resocializare și reintegrare socială a copiilor în conflict cu legea din raionul Ialoveni”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundatia Konrad Adenauer Republica Moldova prin intermediul Programului de granturi Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova.

#dezvoltmd, #EuropeanUnion, #CivilSociety, #Compasiune

Distribuie