compasiune

Colaboratorii din cadrul Inspectoratului de Poliție Ialoveni instruiți despre prevenirea delivenței juvenile

Asociația Obștească „Compasiune” a încheiat prima instruire dedicată specialiștilor  colaboratorilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Ialoveni al proiectului regional ,,Parteneriate locale în dezvoltarea programelor de resocializare și reintegrare socială a copiilor în conflict cu legea din raionul Ialoveni”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundatia Konrad Adenauer Republica Moldova prin intermediul Programului de granturi Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova.

Scopul instruirilor este fortificarea resurselor umane și instituționale în prevenirea și combaterea delicvenței juvenile din raionul Ialoveni. Astfel în zilele de 5-6 noiembrie, 15 colaboratori ai Inspectoratului de Poliție Ialoveni și Oficiul Centrului de Probațiune au fost instruiți despre problemele cu care se confruntă specialiștii în lucrul cu copilul în conflict cu legea, stigmă, stereotipuri, discriminarea, agresivitatea umană mecanisme intersectoriale de lucru cu copii în conflict cu legea și soluții la nivel local privind consolidarea colaborării dintre profesioniști. Deasemenea trainerii au abordat inclusiv componenta juridică al acestui fenomen, în special despre standardele naționale și internaționale privind copiii devianți și modele de mecanisme intersectoral din Republica Moldova ca soluție la nivel local/regional privind consolidarea coordonării și colaborării dintre profesioniștii în lucru cu și pentru copiii în conflict cu legea și celor sub vârsta răspunderii penale. Trainerii au abordat diferite modalități de instruire precum lucru în grup, prezentări, brainstorming respectând măsurile de protecție parvenit în urma pandemiei de Covid19.

La finalul evenimentului, președintele raionului Ialoveni, Mihail Silistraru a venit cu un mesaj de susținere a scopului proiectului și a încurajat participarea tuturor actorilor din comunitățile raionului Ialoveni în prevenirea fenomenului de delicvență juvenilă și și-a exprimat aprecierea pentru participanți că au dat curs implicării în proiect.

Informăm că acest proiect regional a dat start la inițiativa partenerilor Primăria Costești și Consiliul raional Ialoveni

#dezvoltmd, #EuropeanUnion, #CivilSociety, #Compasiune

Distribuie