compasiune

Asistenții sociali din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție și Copilului a Familiei din raionul Ialoveni învață despre prevenirea delicvenței juvenile

Joi, 19 noiembrie 2020, Asociația Obștească Compasiune a dat start primei zile de instruire privind prevenirea și combaterea delicvenței juvenile din raionul Ialoveni cu asistenții sociali din 15 localități ai raionului Ialoveni.

Evenimentul a dat start cu un cuvânt de salut din partea șefului adjunct al Direcției, doamna Veronica Rusu, care a încurajat toți participanții să se implice activ în combaterea comportamentelor deviante a copiilor prin obținerea de noi capacități și competențe în lucru cu copiii, în vederea diminuării cazurilor de delicvență juvenilă din raionul Ialoveni și a reiterat suportul și susținerea proiectului și a colaborării administrației regionale cu societatea civilă în vederea creării unei societăți dezvoltate cu toții copiii incluși în viața socială.

Instruirea are loc în cadrul proiectului regional ,,Parteneriate locale în dezvoltarea programelor de resocializare și reintegrare socială a copiilor în conflict cu legea din raionul Ialoveni”, finanțat de Uniunea Europeană European Union in the Republic of Moldova și Fundatia Konrad Adenauer Republica Moldova prin intermediul Programului de granturi Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova.

Astfel, 16 specialiști care lucrează direct cu copiii din raionul Ialoveni cu comportament deviant sânt instruiți activ despre inițierea în principiile care guvernează interesul superior al copilului, copiii în conflict cu legea și societatea, probleme cu care să confruntă specialiști în lucrul cu copilul în conflict cu legea, stereotipuri, prejudecată, stigma, discriminare, etapele principale în dezvoltarea copilului, din punct de vedere comportamentului funcțional, ABC emoțional și comportamental și cauzele comportamentului infracțional.

nformăm că acest proiect regional a dat start la inițiativa partenerilor Primăria Costești și Consiliul raional Ialoveni#dezvoltmd, #EuropeanUnion, #CivilSociety, #Compasiune

Distribuie