compasiune

AO Compasiune participă la aterlierul privind dezvoltarea parteneriatului public-privat în asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități

În luna noiembrie și decembrie Asociația Obștească Compasiune alături de alte OSC-urile și APL din 11 raioane ale țării, au participat la Atelierul privind dezvoltarea parteneriatului public-privat în asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități.

În cadrul atelierului a fost prezentată experiența în domeniu a 2 organizații: Asociația Obștească Servicii Sociale Durabile și Asociatia de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecina, raionul Orhei.

Activitatea a pus accentul pe asigurarea transferului de cunoștințe, experiență și bune practici privind dezvoltarea parteneriatului public-privat în dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane cu dizabilități. De asemenea, participanții au fost informați despre Serviciul de asistență telefonică gratuită pentru persoane cu dizabilități.

Această activitate a fost organizată în cadrul Proiectului „Vocea Societății Civile pentru Incluziune”, implementat de Keystone Moldova în cadrul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de European Union in the Republic of Moldova și Fundatia Konrad Adenauer Republica Moldova, implementat de Asociația pentru Politica Externă APE, Asociatia ADEPT, Expert-Grup, Asociația Obștească Centrul European PROEUROPA.MD

Distribuie