compasiune

A.O. Compasiune felicită toate femeile din lume

În data de 8 martie, Ziua Internațională a Femeilor, celebrăm împreună eforturile femeilor și fetelor din întreaga lume în conturarea unui viitor egal. A.O. Compasiune militează pentru politici și activități prin care să contribuim la combaterea stereotipurilor de gen și a violenței împotriva femeilor prin dezbateri și acțiuni de sensibilizare la nivel local, prin activități de împuternicire a femeilor și prin susținerea tinerilor să-și aleagă profesia, fără să țină cont de prejudecățile de gen.

Deasemenea organizația noastră luptă zilnic pentru eliminearea violenței asupra femeilor, în special în contextul pandemiei de Covid19. Violența în familie este o gravă formă de încălcare a drepturilor omului, care totodată poartă un puternic caracter de gen, având în vedere că între 90 și 95% din totalul victimelor violenței în familie sunt femei.Această evaluare reflectă situația curentă privind aplicarea cadrului normativ, documentarea bunelor practici, dar și identificarea lacunelor și provocărilor care vor servi drept suport autorităților guvernamentale și locale (inclusiv prestatorilor de servicii).

O atitudine feministă înseamnă conlucrare și inclusivitate atât a opiniilor și experiențelor de viață ale femeilor, cât și ale bărbaților. Echipa A.O. Compasiune își exprimă atitutdinea de luptă pentru un viitor în care fetele, femeile, băieții și bărbații pot conlucra în armonie.

Felicitări dragi Femei!

Distribuie